Frank

przed leczeniem - korony porcelanowe
po leczeniu - korony porcelanowe
przed leczeniem - korony porcelanowe
po leczeniu - korony porcelanowe
przed leczeniem - korony porcelanowe
po leczeniu - korony porcelanowe

Przed

Po