Bertrand

przed leczeniem - implanty, korony porcelanowe
po leczeniu - implanty, korony porcelanowe
przed leczeniem - implanty, korony porcelanowe
po leczeniu - implanty, korony porcelanowe
przed leczeniem - implanty, korony porcelanowe
po leczeniu - implanty, korony porcelanowe

Przed

Po