Peter

før behandling – porselenskroner
etter behandling – porselenskroner
før behandling – porselenskroner
etter behandling – porselenskroner
før behandling – porselenskroner
etter behandling – porselenskroner
før behandling – porselenskroner
etter behandling – porselenskroner

FØR

ETTER