Paradontitt – diagnostikk på Dental Sense

Vi tilbyr diagnostikk av peridontiet under hver tannundersøkelse som består av:

 • Måling av dybden på tannkjøttlommer, dvs. rom mellom tannen og tannkjøttet
 • Vurdering av beintilstanden ved hjelp av røntgenbilder
 • Vurdering av tannbevegelighet
 • Måling av tannhalsens eksponeringsnivå (tannkjøtt resesjon). 

Paradontitt og hovedsymptomer

Paradontitt er kronisk betennelse i tannkjøtt og andre vev rundt tannen. Tilstanden forårsakes av bakterier som hopper seg på tannens ytterflate og danner bakterieplakk og tannstein. Dette fører til betennelse som resulterer i tannkjøtt- og beinskader. Avhengig av sykdomsfase kan man observere følgende symptomer:

 • Blødning og overfølsomhet av tannkjøtt under tannpussing
 • Dårlig ånde og ubehag i munnen
 • Tannkjøtt resesjon og blottlegging av tannhalser
 • Løsne og vaklende tenner eller mellomrom mellom tenner

Paradontitt – symptomer og faser

Likevel er prosessen ofte symptom- og smertefri. Jevnlige kontrollbesøk hos tannlegen er derfor viktig for å diagnostisere problemet og implementere en relevant behandling.

Slik behandler vi paradontitt

Tannkjøttundersøkelse

 • Ultralydrengjøring av tenner og tannkjøttlommer
 • Skylling av tannkjøttlommer og lokal administrering av legemidler
 • Kurretasje, periodontisk kurretasje – rengjøring av rotflaten og tannkjøttlommene
 • Vevdannende inngrep
 • Styrt regenerasjon av beinvevet
 • Immobilisering av løsne tenner ved hjelp av periodontisk skinne

Tannkjøttplastikk på Dental Sense

Et vakkert og harmonisk smil betyr mye mer enn stilling, fasong og tannfarge. Symmetrisk tannkjøtt og et proporsjonalt forhold mellom tannkjøtt og tenner er like viktig. Takket være tannkjøttplastikk løser Dental Sense følgende problemer:

 

1

Tannkjøtt smil (Gummy Smile)

Mye av tannkjøttet vises når man smiler, og tenner virker altfor korte. Vi skaper riktige proporsjoner ved å fjerne overflødig tannkjøtt og forlenge tannkronen.

2

Tannkjøtt resesjon og blottlagte tannhalser

Altfor lite tannkjøtt er både et estetisk og et helseproblem som fører til overfølsomhet og betennelse. For å motvirke disse kan vi transplantere slimhinne fra et annet sted og dekke tannens ytterflate.

3

Tannkjøttasymmetri

Når enkelte tenner i tannrekken har høyere eller lavere tannkjøttlinje enn andre, er det noe som tiltrekker oppmerksomhet. I et slikt tilfelle kan vi rette tannkjøttlinjen for ideelle proporsjoner og et vakrere smil.

I tillegg til estetiske fordeler, reduserer tannkjøttplastikken resesjon, overfølsomhet og forebygger utvikling av paradontitt.

Ved siden av tannkjøttplastikk tilbyr Dental Sense andre inngrep innen periodontisk kirurgi, som for eksempel kutting av munn- og tungebånd og munnhuleplastikk.